Máy quét mã vạch 2D

Máy quét mã vạch 2D là dòng sản phẩm có khả năng quét được hầu hết các mã vạch cả kể một chiều (1D) và hai chiều (2D), được ứng dụng quét mã vạch qr code trên thẻ bảo hiểm y tế và các ngành liên quan
Trang1 2 3
HOTLINE: 0909150922