Giải pháp khách hàng thân thiết

Giải pháp khách hàng thân thiết là sản phẩm phần mềm quản ký khách hàng tích lũy điểm mua hàng, tính theo định mức để tham gia các chương trình khuyến mãi hay quà tặng và tùy biến theo từng mô hình siêu thị, cửa hàng áp dụng
HOTLINE: 0909150922