Giấy in mã vạch

Giấy in mã vạch là sản phẩm decal dùng cho máy in mã vạch in nhiệt trực tiếp hay in nhiệt gián tiếp, có nhiều chất liệu như cao cấp xé không rách và không thấm nước như PVC, PVC xi bạc
HOTLINE: 0909150922