Máy in nhiệt hóa đơn

Máy in nhiệt hóa đơn dòng không dùng ruy băng mực chỉ cần in trực tiếp trên giấy nhiệt, dễ dàng điều khiển két đựng tiền thu ngân và kết hợp với máy bán hàng hay máy vi tính
HOTLINE: 0909150922