Giải pháp quản lý bán hàng

Giải pháp quản lý bán hàng là sản phẩm phần mềm quản lý hàng hóa bán ra hay còn lại và xem số liệu báo cáo theo yêu cầu. Thích hợp dùng cho hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, hay chuỗi cửa hàng tiện lợi
HOTLINE: 0909150922