Mực in mã vạch

Mực in mã vạch là ribbon (ruy băng) dùng cho máy in mã vạch có công nghệ in nhiệt gián tiếp với nhiều chất liệu như Wax, Wax-Resin, Resin
HOTLINE: 0909150922